Bagaimana Password Dijana Dalam 2 Framework Open Source

Password adalah satu komponen penting dalam sebuah aplikasi web. Selain melindungi aplikasi daripada akses yang tidak sepatutnya, penjanaan password juga penting untuk melindungi password itu sendiri. Kenapa begitu ?

Ini kerana kebiasaan pengguna untuk menggunakan password yang sama dalam semua aplikasi yang mereka ingin capai. Jadi kebocoran password pada satu aplikasi, boleh menjadi tindak balas berantai untuk menyebabkan pencerobohan kepada aplikasi lain menggunakan password yang terbocor tadi.

Satu “best practice” yang diamalkan setakat ini melibatkan password adalah untuk tidak menyimpan password tersebut pada mana-mana storan dalam aplikasi. Ini mengurangkan risiko kebocoran password seperti di atas. Teknik ini dipanggil hashing, dimana hanya hash kepada password yang disimpan, bukan password itu sendiri. Hash tersebut tidak boleh ditukar semula kepada password dan untuk memeriksa password semasa proses pengesahan (authentication), hash dijana semula daripada password yang dimasukkan oleh pengguna, dan dibandingkan dengan hash yang disimpan dalam aplikasi. Jika padan, maka boleh dianggap pengguna telah memasukkan password yang betul.

Terdapat banyak cara bagaimana hash boleh dihasilkan. Ada cara yang sudah tidak boleh digunakan kerana ia menghasilkan hash yang tidak selamat. Dalam tulisan ini, mari kita tengok bagaimana password disimpan dalam 2 framework open source yang terkenal iaitu PHP Laravel dan Python Django.

Laravel

Jika dirujuk pada dokumentasi, Laravel menyediakan function Hash::make() yang boleh digunakan untuk menjana hash bagi password. Implementasi function tersebut agak simple:-

<?php
namespace Illuminate\Hashing;
use RuntimeException;
use Illuminate\Contracts\Hashing\Hasher as HasherContract;

class BcryptHasher implements HasherContract
{
  /**
   * Default crypt cost factor.
   *
   * @var int
   */
  protected $rounds = 10;
  /**
   * Hash the given value.
   *
   * @param string $value
   * @param array  $options
   * @return string
   *
   * @throws \RuntimeException
   */
  public function make($value, array $options = [])
  {
    $cost = isset($options['rounds']) ? $options['rounds'] : $this->rounds;
    $hash = password_hash($value, PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => $cost]);
    if ($hash === false) {
      throw new RuntimeException('Bcrypt hashing not supported.');
    }
    return $hash;
  }

Tampak disini Laravel cuma menggunakan function built-in daripada PHP password_hash(). Bagaimana function ini menjana hash ? Ada 2 parameter penting yang perlu diberikan kepada function ini iaitu password yang hendak dijana hash dan hashing algorithm yang hendak digunakan. Secara default, PHP akan menggunakan bcrypt sebagai hashing algorithm. Parameter optional yang boleh diberikan kepada function ini adalah cost dan salt. cost adalah jumlah pengulangan (iteration) dalam menjana hash tersebut supaya proses meneka hash ini akan memakan masa yang lebih lama. Jumlah default cost adalah 10. salt pula bertujuan menjadikan setiap hash unik dan tidak boleh diteka menggunakan kaedah dipanggil rainbow table. Parameter salt ini bagaimanapun sudah deprecated dalam PHP 7. Developer PHP lebih menggalakkan salt yang dijana secara rawak oleh PHP sendiri.

Jom kita tengok bagaimana hash ini dijana oleh PHP:-

<?php

$hash = password_hash('abc123', PASSWORD_DEFAULT);
print $hash;
print_r(password_get_info($hash));

Ia akan menghasilkan output seperti berikut:-

$2y$10$RxSuRFfpRTsIZxwoZHzudeFl7nhiNx86pyl1Lcr6V95GM5j7GotYK
Array
(
  [algo] => 1
  [algoName] => bcrypt
  [options] => Array
    (
      [cost] => 10
    )

)

String yang pertama adalah hash yang dijana, manakala array yang kedua adalah maklumat berkaitan hash tersebut seperti algorithm yang digunakan dan nilai cost. salt tidak dipaparkan di sini kerana sudah dimasukkan sekali dalam hash yang dijana. Hash tersebut sentiasa dalam format:-

$algo$cost$salthash

Untuk memeriksa semula password tersebut, kita tidak memerlukan salt kerana ia boleh dikendalikan oleh function password_verify() tetapi jika ingin tahu juga nilai salt yang digunakan, ia adalah 22 karakter yang pertama daripada hash.

Django

Seterusnya, jom kita lihat pula kaedah penjanaan hash oleh Django. Django membekalkan developer dengan function make_passwor() yang boleh diimport daripada module django.contrib.auth.hashers. Parameter yang perlu diberikan kepada function ini hampir sama dengan function PHP password_hash() iaitu password, salt dan hashing algorithm yang hendak digunakan. Secara default django akan menggunakan PBKDF2 tetapi turut menyediakan algorithm lain seperti dalam senarai di bawah:-

PASSWORD_HASHERS = [
  'django.contrib.auth.hashers.PBKDF2PasswordHasher',
  'django.contrib.auth.hashers.PBKDF2SHA1PasswordHasher',
  'django.contrib.auth.hashers.Argon2PasswordHasher',
  'django.contrib.auth.hashers.BCryptSHA256PasswordHasher',
  'django.contrib.auth.hashers.BCryptPasswordHasher',
]

Parameter cost ataupun dipanggil iterations dalam Django tidak boleh ditukar melalui function make_password tetapi dengan subclass hashing algorithm yang hendak digunakan dan override attribute iterations. Algorithm seperti Argon2 menawarkan tetapan cost yang lebih granular iaitu time_cost, memory_cost dan juga parallelism. salt masih boleh ditetapkan sendiri tetapi seperti mana dalam PHP, adalah lebih baik menggunakan salt yang dijana secara rawak oleh Django. Bagaimana salt ini djana boleh dilihat dalam function get_random_string() dalam module django.utils.crypto.

Kita lihat pula bagaimana bentuk hash yang dijana oleh Django:-

>>> from django.contrib.auth.hashers import make_password
>>> make_password('abc123')
'pbkdf2_sha256$30000$HakijyaDZKHb$TVTjWSMuYSyvOMwtyz4wMIpY1Bc5SFvgTSuhBJXATXM='
>>> make_password('abc123', salt='kamal')
'pbkdf2_sha256$30000$kamal$clvptfJHnDCjo7GWYzTHk23jfXt3PxmoOagIbhkXCr4='

Format hash yang dijana oleh Django adalah seperti berikut:-

<algorithm>$<iterations>$<salt>$<hash>

Kita telah lihat teknik hashing yang digunakan oleh 2 framework popular ini. Semoga ia dapat menjadi panduan untuk anda praktikkan dalam aplikasi yang anda bangunkan. Jika anda tahu kaedah yang digunakan dalam framework lain, boleh kongsikan melalui ruangan komen di bawah.

Written on December 9, 2016