Gettext untuk translation

Gettext adalah tools yang digunakan untuk membuat terjemahan sesuatu perisian komputer.

Antara kelebihan menggunakan gettext utk translation adalah “readability” berbanding menggunakan kaedah lain seperti menggunakan array.

Contoh menggunakan array:-

<h1><?=$TRANS['welcome_message']?></h1>

Dan dalam fail terjemahan:-

$TRANS['welcome_message'] = "Welcome to our website  ...";

$TRANS['welcome_message'] = "Selamat datang ke laman web kami ....";

Kita dapat lihat ketiadaan konteks pada kedua-dua bahagian yang menyukar proses koding dan juga terjemahan.

Ini pula contoh menggunakan gettext:-

<h1><?=sprintf(gettext('Welcome to our website %s!'), $name)?></h1>

Dan utk translation:-

msgid "Welcome to our website %s !"
msgstr "Selamat datang ke laman web kami %s !"

Developer dapat melihat kesemua text (bukan hanya key) dalam code, dan translator juga dapat melihat keseluruhan teks bagaimana ia digunakan dalam code.

Written on January 21, 2017